left_column
PDF Print

Vlaga in plesen sta ena hujših zidnih sovražnikov. Trajna vlaga, barva in drugi vplivi omogo?ajo tudi nastanek zidne plesni. Nastanek plesni je neopazen, saj se razvije v zidu. Opazimo jo šele, ko se le-ta razširi na površje.

Vlago in z njo zidno plesen lahko dolgoro?no prepre?imo le tako, da se lotimo sanacije vlažnih zidov sistemati?no z odkrivanjem vzroka vlage in odstranjevanjem možnosti njenega vstopa. Razlogi za nastanek vlage so lahko razli?ni: slaba hidroizolacija, toplotni mostovi, slabo prezra?evanje, nepravilno ogrevanje prostorov, kapilarna vlaga,… Topel in vlažen zrak se v stiku s hladno steno hipoma ohladi. Iz njega se v stiku s steno izlo?i voda – vlaga, ki se nato zadržuje na steni. Ko je stena enkrat dovolj vlažna, je skupaj z ustrezno temperaturo, posebej pozimi, ko stanovanje ogrevate, idealna podlaga za razvoj plesni. Plesen namre? za svoj nastanek potrebuje vlago in ustrezno temperaturo, zato je redna spremljevalka toplotnih mostov in pojava kondenza. Šele, ko boste odstranili vzrok za nastanek plesni (vlago), bo plesen trajno odstranjena.

Za?asna rešitev je nakup sredstev za odstranjevanje in prepre?evanje pojava zidne plesni. S temi sredstvi ve?krat premažemo mesta, kjer se pojavlja zidna plesen in pustimo delovati po nekaj ur, ne tikamo, predvsem pa ne drgnemo s krpami in krta?ami. Kasneje, po potrebi, tudi pobelimo stene s primerno barvo, ki so ji dodane u?inkovine proti plesni ali pa pred slikanjem premažemo z ustreznim sredstvom.

Pri nas težav vlage rešujemo z razpršilom »Megabelo«. Emulzijo se pošprica na poškodovano mesto in pusti u?inkovati predpisan ?as. Po potrebi, ko je stena suha, je priporo?ljivo slikanje s proti plesni zaš?itno barvo kot je na primer Jupol Citro, fungicidno Bio apneno notranjo barvo ali katerokoli drugo notranjo barvo razred?eno z Jubocidom (5 % red?enje).

Še enkrat je potrebno poudariti, da to ni rešitev ampak za?asen ukrep. Ker ni odstranjen vzrok, se bo plesen po vsej verjetnosti ponovno vrnila. Da se bo to zgodilo ?im kasneje, priporo?amo redno prezra?evanje – z odpiranjem oken ali z namestitvijo prezra?evalne naprave.

 
Novice top

Akcije in novosti

AKCIJA v trgovini HABITAT Koper:

promocijski popusti na izdelke DULUX in SIKKENS

bottom News
Iskanje:
2021, www.habitat.si, Ercomp.si

Habitat Facebook Stran

Valid XHTML 1.0 Transitional

right_column